Ενημέρωση παραγωγών-προμηθευτών για ένταξη στο μητρώο της υπηρεσίας «Καλάθι πρωινού» της συνομοσπονδίας επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.)

Δημοσιεύθηκε στις 04/01/2022 18:15

Καβάλα, 04/01/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση παραγωγών-προμηθευτών για ένταξη στο μητρώο της υπηρεσίας «Καλάθι πρωινού» της συνομοσπονδίας επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.)

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την νέα δράση της ΣΕΤΚΕ ''Καλάθι Πρωινού'' το οποίο προσφέρουν τα τουριστικά καταλύματα της χώρας στους επισκέπτες τους, όπως και τη δυνατότητα ένταξης σας στο Μητρώο Παραγωγών / Προμηθευτών. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πως προβάλλονται οι παραγωγοί / προμηθευτές που έχουν ήδη ενταχθεί στο μητρώο του "Καλάθι Πρωινού" και από τους οποίους τα πιστοποιημένα καταλύματα προμηθεύονται τα προϊόντα που προσφέρουν https://bit.ly/3Dug8S7

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η ένταξη στο μητρώο παραγωγών για τους μικρούς παραγωγούς είναι Δωρεάν και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ένταξη στο μητρώο παραγωγών στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Αναφορά της επωνυμίας της επιχείρησης στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Επιγραμματική αναφορά των προϊόντων σας στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Αναφορά κάποιου στοιχείου επικοινωνίας (τηλέφωνο ή email) στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)

Επιπλέον, για  τους  μικρούς  παραγωγούς  που  επιθυμούν  να  έχουν  μια  ολοκληρωμένη προβολή  της  επιχείρησης  τους  όπως και  των  προϊόντων  τους  στην  ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr), το κόστος ένταξης στο μητρώο παραγωγών είναι 70 € συν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ένταξη στο μητρώο παραγωγών
 • Κείμενο παρουσίασης της εταιρίας σας / συνεταιρισμού σας σε Ελληνικά,
 • Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Ανάρτηση του φωτογραφικού σας υλικού στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Χάρτη με την τοποθεσία σας στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)

Για τους προμηθευτές όπως και για μεγάλες μονάδες παραγωγών, το ετήσιο κόστος συμμετοχής είναι 150 € συν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ένταξη στο μητρώο παραγωγών
 • Κείμενο παρουσίασης της εταιρίας σας / συνεταιρισμού σας σε Ελληνικά, Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr) όπως και αναλυτική περιγραφή για κάθε προϊόν
 • Ανάρτηση του φωτογραφικού σας υλικού στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)
 • Χάρτη με την τοποθεσία σας στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης (www.t-cert.gr)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση,  μπορείτε να απευθυνθείτε στην συνομοσπονδία επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων Ελλάδος στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ. 210 6422418  Φαξ. 210 6429725 email: info@setke.grwww.setke.gr

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας