Εκδήλωση με θέμα την Ενημέρωση Σωματείων σχετικά με τις Υφιστάμενες Εργασίες Επέκτασης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΔΑ στην πόλη της Καβάλας στις 23/05/2022 στο Επιμελητήριο Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 19/05/2022 19:30

Φωτογραφίες