Νέα τροποποίηση της απόφασης για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων θα λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα camping στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσιεύθηκε στις 03/06/2022 14:17