Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια βασικών α’ υλών (αντιμόνιο) για κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών του 303 ΠΕΒ

Δημοσιεύθηκε στις 27/07/2022 16:16