Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. μετά το 2027

Δημοσιεύθηκε στις 17/01/2024 14:28

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει, αναφορικά με τη Πολιτική Συνοχής, η οποία και αποτελεί το κυριότερο οικονομικό μέσο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η Πολιτική Συνοχής επενδύει σε έργα και δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζουν όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Στην Ελλάδα η Πολιτική Συνοχής υλοποιείται μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εντάσσονται στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής της προγραμματικής περιόδου μετά το 2027, έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και καλούνται οι πολίτες να το συμπληρώσουν με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις τους και αποτυπωθούν οι προσδοκίες τους για την Πολιτική Συνοχής και οι προτεραιότητες τους για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου, μετά από επεξεργασία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και θα αξιοποιηθούν από την Ελληνική κυβέρνηση και τους φορείς άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της χώρας μας για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.

Η συμπλήρωση είναι δυνατή μέχρι την Τετάρτη 31.01.2024, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας στο τηλέφωνο 2510-222212, κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4).

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας