Άρθρα στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ημερομηνία
Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 60/31.1.2017
Δημοσιεύθηκε στις 30/01/2017 17:19
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)
Δημοσιεύθηκε στις 23/01/2017 19:02
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ευχετήρια κάρτα Επιμελητηρίου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2016 23:03
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 16/12/2016 22:06
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις