Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2009 05:26
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 και ώρα 6.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Δραστηριότητες  ενίσχυσης της τοπικής αγοράς «ΕΞΟΔΟΣ-ΑΝΕΞΟΔΟΣ στην Καβάλα»
  1. Διέλευση των «Δρόμων της Ελιάς» από την Καβάλα
  1. Ολοκλήρωση προγράμματος «INTERREG IIIA - Διασυνοριακή Συνεργασία για την ανάπτυξη της απασχόλησης»
  1. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  20 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Τσατσούλης