Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2009 08:43
Το Επιμελητήριο Καβάλας προτίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν για τα μέλη του (τακτοποιημένα οικονομικά για το έτος 2009), σεμινάρια για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β κατηγορία και είναι:

  • Επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων
  • Πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων
  • Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
  • Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο
  • Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο
  • Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα
  • Οικοδομικά και άλλα παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα
  • Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ.

και σεμινάρια διάρκειας 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία και είναι:

γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Από τις παραπάνω εξαιρούνται και εντάσσονται στη Β κατηγορία οι επιχειρήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων και οι αποθήκες μετά ψύξεως, οι υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων.  Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή με την κατηγορία επιχείρηση.

Το Επιμελητήριο προκειμένου να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μελών παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 10 Ιουνίου 2009. Αιτήσεις διατίθενται από το Επιμελητήριο, 2ος όροφος, γραφείο ΚΕΠΑ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 222212 κα Στ. Γκαϊντατζή (εσωτ. 13), κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και για Θάσο 25930 22095 κ. Χρ. Προδρομίδης.

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Τσατσούλης