Δωρεά Τροφίμων για τον σύλλογο «ΠΝΟΗ για το παιδί και την οικογένεια»

Δημοσιεύθηκε στις 12/06/2009 06:56
Το  Επιμελητήριο Καβάλας καλεί όσα μέλη του επιθυμούν  να χορηγήσουν τρόφιμα (που δεν χρειάζονται ψύξη) για τις ανάγκες του Συλλόγου «ΠΝΟΗ για το παιδί και την οικογένεια». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2510 232211.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ