Προκήρυξη Δήμου Ορφανού

Δημοσιεύθηκε στις 31/07/2009 07:59
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας  ενημερώνει ότι ο Δήμος Ορφανού  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ» με  προϋπολογισμό 29.022,69€ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καβάλας, Eθν.Αντίστασης 20 Καβάλα, 2ος όροφος, μέχρι τiς 13 Αυγούστου 2009 τηλ.: 2592 350548, φαξ: 2592 350550 κ.Π.Σαμουηλίδου.