Σας γνωρίζουμε στη Παιδόπουλη «ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 20/06/2008 13:50
θα διενεργηθεί επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός   σχετικά με την προμήθεια ενός (1) επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου επτά (7) θέσεων προυπολογισμού 18.000,00 ευρώ, καθώς και τη σύμβαση υποχρεώσεων. Ο διαγωνισμός θα γίνει  στο γραφεία της Παιδόπολης «ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ» τη Δευτέρα   στις 14.07.2008 και ώρα 10:30 π.μ. Πληροφορίες στα γραφεία της Παιδόπολης κ.Ε.Ματάνη τηλ.: 2510 242955, φαξ : 2510 242810, E-mail:pedopolis@mail.gr