Προκύρηξη για το Επιμελητήριο Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2009 08:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο   ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  1/284Μ/2009

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ - ΦΕΚ 346/28.7.2009

Το Επιμελητήριο Καβάλας προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Προκήρυξης με αριθ. 1/284Μ/2009 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., ΦΕΚ 346/28.7.2009 ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού      Θέσεις      2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού        Θέσεις      2 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες, αρχίζει από  19 / 8/ 2009 και   λήγει  7/ 9/ 2009. Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Επιμελητήριο  Καβάλας  αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 με την ένδειξη: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/284Μ/2009» στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ομονοίας 50 Τ.Κ. 653 02 - Καβάλα Υπόψη Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Το ΦΕΚ και τα έντυπα των αιτήσεων (ΠΕ:191Φ, ΤΕ:192Φ) διατίθενται από: α) ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ β) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ www.asep.gr από την επιλογή του αρχικού μενού «Έντυπα Αιτήσεων» - «Διαγωνισμών Φορέων» γ) ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kep.gov.gr και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή  «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ» - «Διαγωνισμών Φορέων» Πληροφορίες: τηλ: 2510 222212, 2510 223328 αρμόδια κα Σ. Μαυρομμάτη & κα Κ. Νιμτσάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ

» Κατεβάστε την προκήρυξη