Επιδοτούμενα Προγράμματα για εργαζομένους , αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες

Δημοσιεύθηκε στις 20/08/2009 08:42
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιχειρηματιών, αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ

Οργάνωση & Διοίκηση ΜΜΕ

ΚΑΒΑΛΑ

40 20

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΜΕ

ΚΑΒΑΛΑ

40 20

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ PLAN

ΘΑΣΟΣ

40 20

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 5 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης.

Αιτήσεις συμμετοχής εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων μπορούν να κατατεθούν μέχρι  την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1.        Δήλωση συμμετοχής (θα διατίθεται από το Επιμελητήριο Καβάλας) 2.        Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα 3.        Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 4.        Βεβαίωση Επιχείρησης ότι εργάζονται (για τους εργαζόμενους) ή υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 ότι είναι εργαζόμενοι 5.        Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν απασχολούν προσωπικό (για τους αυτοαπασχολούμενους) 6.        Αντίγραφο του Εντύπου Ε7 του 2006 (για τους επιχειρηματίες)

Πληροφορίες -  Επιμελητήριο Καβάλας Διεύθυνση:     Ομονοίας 50, 65302 Καβάλα Τηλέφωνο / fax: 2510 222212/2510835946 email:          info@chamberofkavala.gr Iστοσελίδα: www.kcci.gr Αρμόδιο πρόσωπο: κα Σ. Καλούδη, κα Σ. Νεστορίδου, κα Σ. Μαυρομμάτη

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 - 2008)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ