Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε στις 27/10/2009 07:39
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 8.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Οργάνωση Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Καβάλας 2. Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Α.Μ.Θ-Επιμελητηρίου Καβάλας-Περιφερειακού Ταμείου 3. 17η Έκθεση «KAVALAEXPO 2009» 4. Ανακοινώσεις - Προτάσεις Καβάλα 22 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης