Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε στις 04/11/2009 06:24
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 και  ώρα    8.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οργάνωση  Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Καβάλας
  2. Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Α.Μ.Θ-Επιμελητηρίου Καβάλας-Περιφερειακού Ταμείου
  3. 17η Έκθεση «KAVALAEXPO 2009»
  1. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  22 Οκτωβρίου  2009

Ο Πρόεδρος

Άγγελος  Τσατσούλης