Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2010 07:03
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και  ώρα    6.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Επιμελητηρίου Καβάλας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

2. Οικονομική ενίσχυση φορέων 3. Υποχρεωτική εγγραφή  υποκαταστημάτων  στα Επιμελητήρια

4. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  21  Ιανουαρίου   2010

Ο Πρόεδρος

Άγγελος  Τσατσούλης