Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 23/04/2010 04:42
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Απριλίου  2010 και  ώρα    6.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Καβάλα  22 Απριλίου    2010

Ο Πρόεδρος

Άγγελος  Τσατσούλης