Κ.Ε.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στις 15/10/2008 05:26
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει μαζί με άλλους Φορείς στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιοχή Ιστορικού Κέντρου Χερσόνησος Παναγίας Αγίου Νικολάου Παλιού Καρναγίου), στα πλαίσια του μέτρου 4.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης». Στα πλαίσια της κατηγορίας ενεργειών παροχής ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ το Επιμελητήριο Καβάλας δημιούργησε το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.)».Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβούλευσης σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες στόχο της περιοχής παρέμβασης, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι οικονομικοί μετανάστες, τα ΑΜΕΑ, αλλά  και  οι  νέοι επιχειρηματίες. Η δράση του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και απασχόλησης στοχεύει να φέρει σε επαφή τους ανέργους της περιοχής με τους επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου που αναζητούν στελέχη και εργατικό δυναμικό για απασχόληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Ημερομηνίες συμβουλευτικών υπηρεσιών  Τρίτη και Πέμπτη 6.00μ.μ.έως 9.00 μ.μ.
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Αγορά Εργασίας
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας
 • Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο, Marketing Plan
 • Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 • Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
 • Συστατική Επιστολή,  Συνέντευξη
 • Επαγγελματική Μίσθωση
 • Δίκαιο Εταιριών
 • Δίκαιο Εμπορικό / Κοινοτικό / Εργατικό / Αξιόγραφων
 • Συνδικαλιστική Δράση
 • Συμβάσεις, Προστασία και αμοιβή εργασίας, Εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ημερομηνίες συμβουλευτικών υπηρεσιών Δευτέρα και Τετάρτη 6.00μ.μ.έως 9.00 μ.μ. ü      Φορολογικά (Φορολογία εισοδήματος, Μητρώο, Φορολογικοί έλεγχοι, ΦΠΑ) ü      Κώδικας δεοντολογίας εργοδοτών και εργαζομένων ü      Ασφαλιστικά (Υποχρεώσεις εργοδοτών προς ΙΚΑ-ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) ü      Σύσταση Επιχείρησης ü      Συνθήκες εργασίας - Υγιεινή και ασφάλεια ü      Νομικές υποθέσεις ü      Πλάνο Επενδύσεων ü      Προστασία από κινδύνους ü      Υγιεινή και Ασφάλεια Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, άμεσα μπορούν να απευθύνονται τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4) και κα Ελένη Λεωνίδου  (εσωτ. 12) Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης