ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 21/11/2008 10:04
Η Παιδόπολη «Αγ.Γεώργιος» Καβάλας  προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τροφίμων (ελαιοειδή, τυροκομικά- γαλακτοκομικά, είδη παντοπωλείου και κατεψυγμένα, κρέατα (νωπά), πουλερικά (νωπά) ψάρια (νωπά), άρτο και αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, οπωρολαχανικά, για τις ανάγκες της Παιδόπουλης για ένα έτος.Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Παιδόπολης «Αγ.Γεώργιος» Καβάλας, τέρμα Ιοκάστης, στις 09.12.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες κα Π. Τζίκα-Τσουλή τηλ.: 2510 242955