Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MBA ΤΕΙ ΑΜΘ

Δημοσιεύθηκε στις 26/07/2016 19:48

                                               

                                                         ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του προγράμματος για το  ακαδημαϊκό έτος 2016-17, πλήρους και μερικής φοίτησης,
ανέρχονται στο ποσό των 4000 Ευρώ και στην περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα
άνω των δύο (2)  ατόμων από την ίδια επιχείρηση προσφέρεται έκπτωση 10%
 

http://mba.teiemt.gr/