ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)

Δημοσιεύθηκε στις 06/09/2016 17:33

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2016) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα.

 

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  1. Τούρκικα
  2. Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

 

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα έντυπα:

1.Αίτηση συμμετοχής

2.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ:2510222212  (εσωτ. 4) και κα. Αφροδίτη Μάρκου (εσωτ. 13).

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                       ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ