Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 58/29.11.2016

Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2016 15:15
<h2 align="left">                                                               Πρόσκληση  <h2 align="left"> Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και  ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, και ώρα 21.00

                   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 

   1.    Συμμετοχή στην υποβολή πρότασης 024 του ΕΠ – Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, με τίτλο «κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

                  2.     Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

                  3.      Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017

                  4.      Οικονομική ενίσχυση Φορέων

   5.     Ανακοινώσεις – Προτάσεις

                                                                                       

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                Άγγελος  Τσατσούλης