Ειδικότητες της Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 14/06/2017 15:51

Από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καβάλας, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

        1 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εργων

        2 Κομμωτικής Τέχνης

        3 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

4 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

5.Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

        6 Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών

7 Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

8 Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

1.     Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2.    Απαραίτητα βιβλία-βοηθήματα

3.    Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4.    Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών

5.    Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

6.    Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προυποθέσεις

7.    Αναβολή Στράτευσης.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

l  Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου 4.

l  Εγγραφής στην Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

l  Εγγραφής στα Γ' εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι νέοι – νέες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν είναι τα εξής :

Α) Τίτλο Σπουδών, Ενδεικτικό σπουδών Α Τάξης Γενικού η Επαγγελματικού Λυκείου, η Β Τάξης, η Απόφοιτοι Λυκείων, Γενικού η Επαγγελματικού η ειναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ η ΕΠΑ.Σ., για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Β) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου η Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Γ) Επίσημα Έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του μαθητή.

Χρονική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων είναι από 12-6-2017 έως 31-8-2017.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καβάλας, στη διεύθυνση Περιγιάλι 2 Καβάλα ΤΚ 65201, κατα τις ώρες 08:00-02:00.

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510-228834, 231166, 231169.

 

                                                                   Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Καβάλας

                                                                          Βραχιώνης Η. Νεραντζής