Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Δημοσιεύθηκε στις 21/03/2018 18:57

                                                  Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι θα ξεκινήσει άμεσα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr. Η αίτηση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας υποψηφίου, που έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή, και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.3 του οδηγού του προγράμματος κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια και μόνο αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13/3/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τηλέφωνο 210.3000.877, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης και καταβολής των κινήτρων Πληροφορίες παρέχονται επίσης : Στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr, στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής, στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο δικτυακό τόπου του Δικαιούχου (www.etean.gr).

                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                              Μάρκος Δέμπας