Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Νο 8/21.6.2018

Δημοσιεύθηκε στις 22/06/2018 00:57

                                                                   Πρόσκληση 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

                   

                                      ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ενημέρωση μελών – Συνδρομές Επιμελητηρίου – ΓΕΜΗ
  2. Οικονομικά - οικονομική ενίσχυση
  3. Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
  4. Ανακοινώσεις - προτάσεις

                                                                                   

                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                  Μάρκος Δέμπας