Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας προκηρύσσει δημόσιο κλειστό διαγωνισμό

Δημοσιεύθηκε στις 18/12/2008 08:12
Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας  προκηρύσσει δημόσιο κλειστό διαγωνισμό για την ανάθεση με σύμβαση Παραχώρησης του Έργου, «Μελέτη-Ανακατασκευή, Λειτουργία και Εκμετάλλευση των παλαιών αποθηκών, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας, ως χώρου εμπορικών δραστηριοτήτων, διασκέδασης και αναψυχής για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης» Α΄ Φάση : Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13: 00, στα γραφεία του Οργανισμού Λυμένα Καβάλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. (Αβέρωφ 1 στον 1ο όροφο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.