Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 29/10/2018 23:09
<h2 dir="rtl" style="text-align:center;"> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στη Θάσο

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 16.30 στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στη Θάσο.

                   

<h1 dir="rtl" style="text-align:center;">  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Προτάσεις  τουριστικής ανάπτυξης της νήσου Θάσου
  2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 «Ανοικτά Κέντρου Εμπορίου»

  1. Ά Αναμόρφωση προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Καβάλας έτους 2018
  2. Οικονομική ενίσχυση Φορέων
  3. Συμμετοχή στο Ελληνο Τουρκικό Επιμελητήριο
  4. Ανακοινώσεις - προτάσεις    

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                   Μάρκος Δέμπας