Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και του Οπωροπωλείου του ΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 23/11/2018 15:22