Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 17/12/2018 21:03
<h2 style="text-align:justify;">      Πρόσκληση

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στο Επιμελητήριο Καβάλας

                   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση ισολογισμών, των οικονομικών απολογισμών των καταστάσεων αποτελεσμάτων και των λογαριασμών γενικών εκμεταλλεύσεων των  χρήσεων 2015-2016-2017
  2. Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου έτους 2017
  3. Ανακοινώσεις - προτάσεις

                                                                                       

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                   Μάρκος Δέμπας