Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύθηκε στις 13/02/2019 17:32