Πρόγραμμα κατασκευής έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων της Ζιμπάμπουε

Δημοσιεύθηκε στις 14/03/2019 18:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                     ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                

              B5 Δ/νση ΔΟΣ                                                                                    ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019

                                                                                                            Α.Π. 13233

 

 

ΠΡΟΣ:   Όπως πίνακας αποδεκτών

Κοιν.:   Πρεσβεία Χαράρε

E.Δ:     - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού (χ.σ.)

            - Διπλωματικό Γραφείο κας ΑΝΥΠΕΞ (χ.σ.)

            - Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ (χ.σ.)

            - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.)

            - Γραφεία κας Β Γεν. Διευθύντριας (χ.σ.)

            - Α9, Β8 Διευθύνσεις (χ.σ.)

 

ΘΕΜΑ:      Πρόγραμμα κατασκευής έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων της Ζιμπάμπουε

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένως, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενημερωτικό υλικό που λάβαμε από τον κ. Βαγγέλη Χαριτάτο, Υφυπουργό Γαιών, Γεωργίας, Υδάτων, Πολιτισμού και Αγροτικής Επανεγκατάστασης της Ζιμπάμπουε, σε συνέχεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Ελλάδα, αναφορικά με το πρόγραμμα κατασκευής 19 έργων διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας του.

Τα έργα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο Build Own Operate and Transfer (BOOT) ή άλλη παρόμοια μέθοδο ύστερα από συμφωνία με τον ανάδοχο, αφορούν την κατασκευή φραγμάτων, αγωγών νερού, κλπ. Η επιλογή αναδόχων θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού, με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την 3η Μαίου 2019.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

                                                                               Με εντολή Υπουργού

                                                                                     Ο Διευθυντής

                                                                           Κωνσταντίνος Οικονομίδης

                                                                          Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄