Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ΒΙΟΠΑ Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 13/05/2019 17:52

Θέμα: Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ΒΙΟΠΑ Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ΔΕ 33/22.4.2019 θα ήθελε να καταθέσετε προσφορές για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

1)      Επικαιροποίηση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων τεσσάρων ετών (2015-2018)

2)      Επικαιροποίηση του ενδιαφέροντος των υφιστάμενων οικοπεδούχων για συνέχιση της παραμονής τους στο οικόπεδο

3)      Προοπτικές νέων επενδυτών για το ΒΙΟΠΑ

4)      Τεκμηρίωση και ανάλυση της βιωσιμότητας και σκοπιμότητας του ΒΙΟΠΑ

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00. Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Επιμελητήριο Καβάλας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 3) κα. Μιχαλίτσα Κιτσίκογλου.     

                                                                                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας