Έναρξη λειτουργίας TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-EXECUTIVE MBA"

Δημοσιεύθηκε στις 29/08/2019 01:49

Έναρξη λειτουργίας TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-EXECUTIVE MBA"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Eχecutive MBA»

Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα

Τηλ./Φαξ: 2510462293

e-mail: admmba@teiemt.gr

 

Αξιότιμες/οι κυρίες /οι,

με το παρών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Eχecutive MBA» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Eχecutive MBA» ανέρχονται στο ποσό των 4.000€.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων από ένα οργανισμό ή επιχείρηση υπερβαίνει τα δύο άτομα προβλέπεται έκπτωση διδάκτρων σε ποσοστό 10% (δηλαδή 4000-400=3.600€).

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2.09.2019

Διαβάστε περισσότερα για το Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα μας http://mba.teiemt.gr/

 

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Οργανισμών για Στελέχη - Eχecutive MBA»
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα