Εισαγωγή σπουδαστών στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 29/08/2019 15:41

ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    

Για το Χειμερινό Εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2019-2020  θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας, οι παρακάτω  ειδικότητες:


Α΄εξαμήνου

  • Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  • Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

          Δικαίωμα  εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 

          Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν ΑΊΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΒΑΛΑΣ , από 02-09-2019  έως και 13-9-2019  και να καταθέσουν   τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Επιλογής [υποχρεωτικό]. 

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ  ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. [υποχρεωτικό].

3.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο  [υποχρεωτικό]

4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς, που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

Πληροφορίες:  ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΒΑΛΑΣ   Περιγιάλι 2   Τηλ: 2510839088