Διαβάστε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας. Δραστηριότητες της διοίκησης, Σεμινάρια, Ενεργά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, Επιχειρηματική πληροφόρηση, Εκθέσεις. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση

Δημοσιεύθηκε στις 01/11/2019 20:14

Αρχεία