Μέσα ατομικής προστασίας Δήμου Παγγαίου

Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2019 19:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ελευθερούπολη, 21/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: -21787 -

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Θωμαϊδου Ζωή

Τηλ. +30 25923 50029

Fax: +30 25923 50077

E-mail: patsas@dimospaggaiou.gr        

                                                                                                           

Προς:

                                                                                                

Σας αποστέλλουμε την περίληψη διακήρυξης της μελέτης του θέματος και παρακαλούμε για την δημοσίευση της. Η δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο θα γίνει όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441 Β/02.12.2008): "Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ."

 

Παρακαλούμε για την αποστολή τεύχους της εφημερίδας με την δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή στο email του αποστολέα, είτε αν αυτό δεν είναι δυνατόν σε έντυπη μορφή.

 

                                                        O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΖΩΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

……….

……………..

……………