Διαβάστε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας. Δραστηριότητες της διοίκησης, Σεμινάρια, Ενεργά και αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, Επιχειρηματική πληροφόρηση, Εκθέσεις. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση

Δημοσιεύθηκε στις 17/01/2020 18:46

Αρχεία