Διεθνής Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών «Συλλογής Απορριμμάτων, Καθαριότητας και Κηπουρικής» (ACO-LC-20-07), προς κάλυψη αναγκών HQ LANDCOM, από την Τουρκία.

Δημοσιεύθηκε στις 26/02/2020 16:39