Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων των Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα(Τυχερού), Σαμοθράκης και την παραχώρηση εκμετάλλευσης του Οπωροπωλείου του ΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις 03/03/2020 17:17