Δομές σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που αφορούν την παροχή συσσιτίων σε σταθερή βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη

Δημοσιεύθηκε στις 06/03/2020 14:31