Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σάκων απορριμάτων από το Τμήμα Προμηθειών Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 06/03/2020 16:00