Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Στρατιωτικών Καταστημάτων των Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα από την ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «Έβρου»

Δημοσιεύθηκε στις 16/03/2020 14:48