Εξελίξεις για το ΤΕΜΠΜΕ

Δημοσιεύθηκε στις 19/01/2009 07:14
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης του νέου προγράμματος δανειοδότησης από το ΤΕΜΠΜΕ με σκοπό την ομαλότερη και ταχύτερη ένταξη των επιχειρήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας καλεί τις επιχείρησης - μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που τυχών αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά ή άλλης φύσης  προβλήματα στην διαδικασία ένταξης τους στο πρόγραμμα επιδότησης του ΤΕΜΠΜΕ να απευθύνονται στο Επιμελητήριο το οποίο με τη σειρά του και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων θα προβεί σε  αναζήτηση τρόπων  αντιμετώπισης  των προβλημάτων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Σταυρούλα Γκαϊντατζή τηλ.: 2510 222212 εσωτ. 13, Επιμελητήριο Καβάλας 2ος όροφος γραφ. ΚΕΠΑ