Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020

Δημοσιεύθηκε στις 01/07/2020 16:25

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με κεντρικό θέμα:

«Προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στον χώρο
των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.»

Βασικές Αρχές Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
και εκπόνηση της Μελέτης Eκτίμησης Επαγγελματικού Kινδύνου με τη χρήση
των κλαδικών, διαδικτυακών, διαδραστικών εργαλείων OiRA.

στο πλαίσιο των δράσεων  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, Ακαδημίας 18,      

με ταυτόχρονη μετάδοση μέσω Διαδικτύου,

την Τετάρτη, 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020,  ώρα έναρξης 6:00 μ.μ

 Για εγγραφή στην εκδήλωση, συμπληρώστε τη Δήλωση συμμετοχής σας, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου  ioankons@yahoo.com