Θέμα: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο Επιμελητήριο Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 31/07/2020 16:28

Θέμα: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο Επιμελητήριο Καβάλας

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19, και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28.7.2020, από τις 29/07/2020 η εξυπηρέτηση μελών ή τρίτων από τις υπηρεσίες του, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας.

Επίσης όσοι εισέρχονται στο κτίριο υποχρεούνται σε χρήση μάσκας.

Να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο Καβάλας λειτουργεί και ψηφιακά και μπορούν να αποστέλλονται αιτήματα μελών μας στο info@chamberofkavala.gr

Για οποιαδήποτε εξέλιξη και αλλαγές, σχετικά με τα μέτρα προστασίας από την Πανδημία θα υπάρχουν νέες ανακοινώσεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212

                                                                                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος

                Μάρκος Δέμπας