Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων HORECA

Δημοσιεύθηκε στις 17/09/2020 20:10

Το πρόγραμμα ZeroWasteFutureHoReCa πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr), με στόχο οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa να αποκτήσουν προοπτική μηδενικών απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα ZeroWasteFutureHoReCa πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πλατφόρμας ZeroWasteFuture, με όραμα μία Ελλάδα Χωρίς Απορρίμματα, και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (TheCoca-ColaFoundation).

 

<i style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);">Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα <i style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);">FutureLoading και την πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς <i style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);">ZeroWasteFuture, καθώς και σχετικά με τα απαιτούμενα  στοιχεία για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα.