Πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

Δημοσιεύθηκε στις 02/10/2020 17:52

Αρχεία