Προσοχή για κακόβουλη ζήτηση στοιχείων της επιχείρησής σας

Δημοσιεύθηκε στις 16/10/2020 12:04

Θέμα: Προσοχή για κακόβουλη ζήτηση στοιχείων της επιχείρησής σας

Το Επιμελητήριο Καβάλας, θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στα μέλη του, καθώς εταιρείες αμφιβόλου εμπιστοσύνης, σας προσεγγίζουν διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, υποσχόμενοι ένταξη σας σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Αντ’ αυτού επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας, με σκοπό το ίδιο όφελος.

Για την έγκυρη πληροφόρηση σας  σχετικά με προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας ή άλλες συμβουλές για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, θα πρέπει να μην καταβάλετε  οποιοδήποτε ποσό, ή ακόμα περισσότερο, να μην διαθέτετε εμπιστευτικά στοιχεία της επιχείρησής σας.

Παρακαλούμε για την διασφάλισή σας, να εμπιστευόσαστε τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για την διερεύνηση και εξακρίβωση των στοιχείων των εταιρειών που σας προσεγγίζουν.

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας