Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.Α. Καβάλας που αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτηριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 20/10/2020 12:29