Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πέντε (5) μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών, Κομοτηνής και Καβάλας)»

Δημοσιεύθηκε στις 05/11/2020 13:12